Katalog

Kategorie:   Katalog
Zobrazení 
  
3244 Přenosné hasicí přístroje pěnové s hasivem Pyrocool - 6l a 9l
Hasivo Pyrocool  je neionogenní tenzid s výrazným chladícím efektem. Podstatou hasebního účinku látky je schopnost prudce snížit teplotu plamene a následně celého místa požáru, a tím v průběhu několika sekund prakticky vyloučit tepelnou složku klasického trojúhelníku hoření.

Hasicí přístroje s tímto hasivem jsou schváleny dle evropské normy EN-3. Hasicí přístroje s hasivem Pyrocool lze používat při likvidaci požárů různých typů - hořící ropné vrty, požáry v elektrárnách, požáry ropných tankerů, lesní požáry, požáry v průmyslových a hustě obydlených aglomeracích, požáry chemických rafinérií, zemědělských produktů a zásobníků uhlí, požáry podzemních kabelových rozvodů, požáry s extrémními teplotami, na hořlavé prachy a žhnoucí materiály, na polární i nepolární hořlavé kapaliny, elektrické přístroje atd.Nelze použít na hašení zařízení pod napětím.

Hasivo Pyrocool je ekologicky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí. Neobsahuje žádné toxické látky, je biologicky plně odbouratelné.
Přenosné hasicí přístroje pěnové s hasivem Pyrocool - 6l a 9l


1. 12. Iva

Zítra: Blanka

Návštěvnost stránek

086436
pata.png