Služby

POŽARNÍ OCHRANA

 • odborné posouzení
 • zpracování dokumentace
 • požární dozor
 • poradenství PO
 • servis, prodej a pravidelné kontroly PHP (hasících přístrojů) 

Kontroly přenosných hasicích přístrojů se provádí 1x ročně dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. Pokud není stanoveno jinak

 • kontroly požárních vodovodů (hydranty, suchovody) - opravy a instalace

Kontroly požárního vodovodu a nezavodněného požárního vodovodu - suchovod
se provádí 1x ročně dle vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873. Pokud není stanoveno jinak  

ŠKOLENÍ PO a ZPRACOVÁNÍ dokumentace

Školení a zpracování dokumentace po osobní návštěvě. Začlenění objektu dle míry požárního nebezpečí. Potřebu preventivních kontrol a školení technikem PO.
Zpracování příslušné dokumentace v souvislosti s plněním zákonných povinností.  
Služby v oboru PO zajišťují osoby odborně způsobilé.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  PŘI PRÁCI

 • odborné posouzení
 • návrhy na opatření
 • zpracování dokumentace
 • poradenství, školení

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY - aplikace požárních nátěrů

 • zpěnitelné nátěrové hmoty k ochraně kovových konstrukcí
 • zpěnitelné nátěrové a nástřikové hmoty na kryté dřevené konstrukce

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY kabelové prostupy - aplikace požárních ucpávek INTUMEX

 • dodání, montáž
 • poradenství

POŽÁRNÍ KLAPKY, ventily, stěnový uzávěr

 • odborné prohlídky a kontroly
 • montáž, opravy
 • poradenství

Kontroly požárních klapek se provádějí dle vyhl.MV ČR 246/2001 Sb. a dle normy ČSN 730872 a technických podmínek  výrobce tj. 2x ročně nebo 1x ročně. Pokud není stanoveno jinak  

Na základě všech provedených kontrol vypracujeme kontrolní zprávy, zápisy, protokoly
Servisní činnost a kontroly provádíme v souladu s vyhl. MV ČR  č.246/2001 Sb., dle právních předpisů, technických norem.

 

 

 

 

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Návštěvnost stránek

090734
pata.png