Hydrantové systémy

HYDRANTOVÉ SYSTÉMY s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1
Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

Technický popis systému:
Skříň hydrantu o vnějším rozměru 650x650x275 mm. Dvířka jsou otevíratelná o 180° a proti samovolnému otevření je zajišťují dva magnety. Barva je vypalovací červená, odstín RAL 3002.

Hydrantové systémy s minimálním průtokem 1,1 litrů za sekundu se instalují zejména:
- v požárních úsecích výrobních objektů a skladů
- v požárních úsecích (objektech) s vysokou lineární rychlostí šíření požáru v1v m.min-1
- v dalších případech, např.: shromažďovací prostory (podle ČSN 73 0831), hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob, velkoprodejny a obchodní domy, hromadné garáže, výstaviště, filmová, televizní a rozhlasová studia, jeviště a zákulisí, sklady rekvizit a dekorací.

Zkoušení a předání do provozu:
-
podle ČSN 75 5411 a ČSN 73 6660
- ověřuje se zejména instalace vnitřních odběrních míst, funkce výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné označení příslušných armatur a zařízení jako celku, průtokových a tlakových parametrů v hydraulicky nejméně příznivých místech dle ČSN 73 0873, kompletnost předepsané výzbroje.

Hydrantové systémy ve skříni:

  • požární hydrant D 25 s navijákem - 20 m
  • požární hydrant D 25 s navijákem - 30 m
  • požární hydrant D 25 s navijákem - 20 m - prosklený
  • požární hydrant D 25 s navijákem - 30 m - prosklený
  • požární hydrant D 25 s navijákem - 20 m - nerez
  • požární hydrant D 25 s navijákem - 30 m - nerez

BEZ SKŘÍNĚ (samostatný naviják):

  • hydrant. systém D 25  - 20 m
  • hydrant. systém D 25  - 30 m

 

Třída A
Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.
Třída C
Hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík).

 

 

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Návštěvnost stránek

090734
pata.png